other
quyền riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi .

để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thông lệ về thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng . thông tin chúng tôi thu thập: thông báo này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập hoặc gửi trên bstbraidedsleeve . trang web com . trên một số trang , bạn có thể đưa ra yêu cầu , và đăng ký nhận tài liệu . các loại thông tin cá nhân được thu thập tại các trang này là: tên , địa chỉ , địa chỉ email , số điện thoại , thông tin thẻ tín dụng , v.v . cách chúng tôi sử dụng thông tin: chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để hoàn thành đơn hàng đó . chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng đó ., chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về người khác khi đặt hàng chỉ để giao sản phẩm và để xác nhận việc giao hàng ., chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ mức độ cần thiết để hoàn thành lệnh đó . cam kết của chúng tôi đối với bảo mật dữ liệu: ngăn chặn truy cập trái phép , duy trì độ chính xác của dữ liệu , và đảm bảo việc sử dụng đúng thông tin , mà chúng tôi đã đưa vào địa điểm vật lý thích hợp , điện tử , và các thủ tục quản lý để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến .

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khác , hoặc muốn báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi ,, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số + 86-563-4117158 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales @ bstbraidedsleeve . com
Theo dõi bản tin của chúng tôi
đăng ký chương trình khuyến mãi hàng tháng của chúng tôi và nhận tin tức sản phẩm mới nhất!
Gửi tin nhắn
Gửi tin nhắn
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết , vui lòng để lại tin nhắn tại đây , chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất có thể .

Trang Chủ

Mỹ phẩm

Về

tiếp xúc